Eto.oxyplot

Hello
How to use oxyplot with Eto in rhino?